NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.002899169921875
 
Često postavljana pitanja

 

Što sadrži digitalni repozitorij?
Digitalni repozitorij trenutačno sadrži disertacije i metapodatke disertacija koje su obranjene na Sveučilištu u Zagrebu:
- digitalizirane stare disertacije (od 1880.) koje su skenirane radi zaštite ;
- bibliografske podatke o starim i novim disertacijama (više od 8000 zapisa) ;
- digitaliziranu pulikaciju Bibliografija doktorskih disertacija sveučilišta u Zagrebu : 1880-1952 / priredila Dubravka Kritovac. Zagreb : Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, 1976.
- disertacije objavljene ne internetu koje su radi zaštite, kao mrežne publikacije, pohranjene u repozitorij.

Faust Vrančić - Machinae nove (1615.)


Planirate li digitalizirati sve disertacije?
Planiramo postupno nastaviti digitalizaciju disertacija, zavisno o raspoloživim financijskim sredstvima.
 

Planirate li prihvat ostalih vrsta ocjenskih radova?
Planiramo pohranu magistarskih znanstvenih radova i ostalih slobodno dostupnih radova koji se koriste u nastavi. 


U kojim su formatima dostupni dokumenti u repozitoriju?
Disertacije se pohranjuju u formatu pdf. Dostava disertacija moguća je i u formatu .doc.
 

Koje su mogućnosti samoarhiviranja radova u DAR-u?
Ako želite pohraniti svoj ocjenski rad u repozitorij ili želite ispraviti metapodatke, molimo javite se uredništvu DAR-a na: dar@nsk.hr


Kako DAR osigurava zaštitu autorskog prava?
Razina pristupa građi uvjetovana je zaštitom autorskog prava. Prava nad digitalnim /nositeljice autorskog prava.
Prikupljanje i pohrana disertacija dostupnih na mreži u skladu je sa Zakonom o knjižnicama.
Uporaba slobodno dostupnih digitalnih disertacija u DAR-u besplatna je, ukoliko se pri tome ne ostvaruje materijalna korist. Za svaku drugu svrhu i način korištenja potrebno je, u pisanom obliku, zatražiti i ishoditi odobrenje od autora/autorica ili ostalih nositelja autorskog prava.