NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020909309387207
 

 

Projekt Znanstvena baština 19. i 20. stoljeća - digitalizacija najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu iz fonda NSK-a

 

O Digitalnom akademskom repozitoriju
Digitalni akademski repozitorij uspostavljen  je u okviru projekta Znanstvena baština 19. i 20. stoljeća : digitalizacija najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu iz fornda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Projekt je proveden (2009.-2010.) u okviru nacionalnog projekta digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvatska kulturna baština te ga je financijski poduprlo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Cilj i svrha projekta
Temeljni cilj projekta bila je digitalizacija radi zaštite najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu.
Kao dodatna vrijednost  projekta uspostavljen je sustav za prihvat, upravljanje i pristup digitalnim disertacijama i ostalim ocjenskim radovima u digitalnom obliku. U suradnji s tvrtkom ArhivPRO izrađen je digitalni repozitorij koji omogućuje prihvat svih vrsta ocjenskih radova.

 


Metapodaci u DAR-u
U repozitorij su preneseni bibliografski podaci disertacija obranjenih na Sveučilištu u Zagrebu iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Radi potpunog uvida u najstarije disertacije Sveučilišta u Zagrebu, digitalizirana je i bibliografija dr. sc. Dubravke Kritovac koja obuhvaća razdoblje od godine 1880. do 1953. Temeljni skup metapodataka proširen je semantičkim elementima Europeane (ESE v3.2) te elemetima norme za interoperabilnost metapodataka elektroničkih disertacija i teza (ETD-MS). Repozitorij je usklađen s OAI-PMH protokolom te omogućuje pobiranje podataka i interoperabilnost s ostalim sličnim sustavima.


Opseg projekta
U skladu s funkcijom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu, repozitorij će poslužiti za prihvat i pohranu disertacija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Sustav je proširiv i po potrebi može prihvatiti metapodatke i digitalnu građu ostalih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

 


Digitalni sadržaj
U repozitorij je pohranjeno stotinu digitalnih preslika najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu čiji su izvornici  prijenosom u digitalni oblik zaštićeni od daljnjeg oštećenja korištenjem. Disertacije su dostupne u formatu pdf.
U veljači 2011. započeta je pohrana suvremenih disertacija i znanstvenih magistarskih radova dostupnih na mreži.

 

Kriteriji odabira
U prvoj fazi repozitorij prihvaća doktorske disertacije i znanstvene magistarske radove (digitalizirane, izvorno digitalne i mrežno dostupne publikacije). U nastavku projekta predviđa se obuhvat i ostalih vrsta ocjenskih radova.
U drugoj fazi planira se pohrana suvremenih disertacija i magistarskih radova koje autori dostavljaju knjižnici od god. 1986. Poseban su izazov ocjenski radovi dostavljeni na zastarjelim prijenosnim medijima ili formatima koje je potrebno pohraniti u repozitorij i osigurati njihovu čitljivost.


Idejno rješenje i izrada repozitorija
mr. sc. Jelica Leščić (voditeljica projekta), dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (koordinatorica projekata digitalizacije)(NSK)
Tvrtka ArhivPRO
ArhivPRO d.o.o.


Vanjski suradnici
2010.
mr. sc. Dubravka Kritovac ; mr. sc. Bruno Kragić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)


Ostali stručni suradnici

2010.: mr. sc. Branka Staroveški, Vesna Šišul, Jakob Sobota, Siniša Sambolić (NSK)
2011.: Marinela Gogić, Mojca Brenko-Puzak, Mislav Borovac, Martin Vajda, Marko Pavlovski (2011.) 
2012.: Kristina Videković (studenti knjižničarstva, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Volonteri:
Ivana Faletar, Ivan Hećimović, Maja Mihaljević (2011.), Silvija Florijan i Dunja Marenić (2011-2012.),
Natalija Rajić (2012.-2013.)

Tehnička podrška: Krunoslav Rendulić, dipl. ing. (NSK) (2010.-2013.)


Održavanje portala
2011. : dr. sc. Sofija Klarin Zadravec ; Matilda Hraste (NSK)
2012. : dr. sc. Sofija Klarin Zadravec ; Matilda Hraste (NSK) ; Natalija Rajić (volonterka)
2013. : dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (NSK, koordinacija, unos radova s interneta, Europeana) ; Josip Šebalj (NSK, unos radova s prijenosnih medija) ; Natalija Rajić (volonterka, uređivanje podataka o autorima)