NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.002288818359375
 
Naslov:Uloga obrazovanja u razvoju karijere : magistarski rad / Kristina Romić
Vrsta:Znanstveni magistarski rad, tekst
Područje: Ekonomija
Datum objave: 2009
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Danas obrazovanje postaje jedan od najvažnijih oblika upravljanja i razvoja u karijeri. Kako suvremeni razvojni trendovi nameću nužnost prilagođavanja sve bržim promjenama u tom se procesu od zaposlenih očekuje da kroz proces trajnog učenja stječu nova znanja i vještine. Posjedovanje širokih kompetencija te radni vijek s nekolikorazličitih karijera zahtijeva od radnika da se pripreme za cjeloživotno učenje. Stoga je vrlo važno kontinuirano se obrazovati kako bi se postigla potrebna fleksibilnost i lakše predviđali budući zahtjevi i promjene na radnom mjestu. Razvoj karijere najuže je povezan s dodatnim obrazovanjem. Polazište empirijskog dijela istraživanja predstavljale su teze da je dodatno obrazovanje značajno povezano s razvojem karijere; da su individualni i organizacijski čimbenici značajno povezani sa stjecanjem dodatnog obrazovanja u svrhu razvoja karijere te da su individualni čimbenici značajno povezani s motivacijom za dodatno obrazovanje u svrhu razvoja karijere. Ključni zaključci empirijskog dijela rada su: prvi zaključak je da iako je pozitivna uloga obrazovanja u razvoju karijere široko prihvaćena u svijetu te su istraživanja pokazala da postoj i povezanost između obrazovanja i uspjeha u karijeri pojedinca, provedeno istraživanje u Hrvatskoj nije rezultiralo pozitivnim argumentima za prihvaćanje prve hipoteze. Drugi zaključak je da se ne može potvrditi postojanje značajne povezanost između spola i dobi ispitanika (tj. individualnih čimbenika) i dodatnog obrazovanja u svrhu razvoja karijere te se ne može potvrditi postojanje značajne povezanosti između postojanja osobe/odjela u organizaciji zaduženog za obrazovanje i razvoj karijere i vlasničke strukture organizacije (organizacijski čimbenici) i razvoja karijere.Treći zaključak je da se ne može potvrditi postojanje značajne povezanosti između individualnih čimbenika spola i dobi te motivacije za dodatno obrazovanja u svrhu razvoja karijere.
Sažetak (en):
The education is becoming one of the most important ways of controlling and developing a career today. As the modern development trends force us to induce faster and faster changes, the employees are expected to gain new experiences and abilities through the process of continuous learning. A wide range of competences and an active life with several different careers demand a readiness for a life-time-learning. So it is very important to get a continuous education in order to gain flexibility and to anticipate demands and changes at the workplace more easily. Career-development is closely related to additional education. The starting point of the empiric part of the research were the assumptions that the additional education is closely related to the career-progress; that the individual and organizational factors are significantly related to the acquisition of the additional education with the purpose of the career-development and that the individual factors are significantly related to the motivation for the additional education with the purpose of career-development. Three main conclusions of the empiric part were made. The first one tells us that although the positive influence of the education in the career-development is accepted widely in the world and researches showed a connection between the careerdevelopment- education and the individual success. This assumption can not be confirmed in Croatia due to insufficient amount of confirming arguments. There is a certain relation between the additional education and satisfaction with the career, but there is a lack of arguments for accepting the first hypotes's. The second conclusion is that there is no significant relationship between the gender and age (individual factors) on one and the additional education on the other side can be confirmed. There is also no significant relationship between the ownership-structure, organization size or the existence of a HR person or department within the organization (organizational factors) and the careerdevelopment. The third conclusion is that there is no significant relationship between individual factors (age/gender) and the motivation for the career developing additional education.
Brzi preglednik: ?vdoc=8804&page=1
big_sql: 0.00034999847412109 | sql_other: 0.0033349990844727