NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020310878753662
 
Naslov:Načela strojne bibliografske obrade starih knjiga : magistarski rad / Tinka Katić
Autor(i):Katić, Tinka
Vrsta:Znanstveni magistarski rad, tekst
Voditelj(i):Horvat, Aleksandra
Datum objave: 2001
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Svrha je ovoga rada da se preispitaju postojeća pravila, standardi itd. s ciljem utvrđivanja načela za strojnu obradu stare knjige koja je, kao rezultat retrospektivne konverzije i retrospektivne katalogizacije, sve prisutnija u općim i specijalnim bazama podataka. Na temelju definicije pojma stara knjiga, analize sadržajno-tehničkih svojstava knjiga iz 15. i 16. st. te ispitivanja zahtjeva korisničkih zajednica istaknuta su ona svojstva stare knjige koja nalažu da se problem njezine obrade izdvaja, i to u bibliografskom i kataložnom smislu. Potom je ispitano u kojoj mjeri opisanim svojstvima starih knjiga i potrebama korisnika udovoljavaju tri zadatka abecednog kataloga definirana u Pravilniku i priručniku za izradbu abecednih kataloga. U okviru prvog dijela Pravilnika raspravljen je izbor i oblik odrednica za jedinstvene stvarne naslove i osobna imena te pristupnice za mjesto izdavanja/tiskanja, žanr, bibliografski navod itd. Drugi dio Pravilnika, kao i desetak stranih pravilnika za strojno čitljivo katalogiziranje starih knjiga, uspoređeno je s ISBD(A): Međunarodnim standardnim bibliografskim opisom starih omeđenih publikacija (antikvarnim). Na modelu entitet-odnos razvijenom u IFLA-inoj studiji Functional requirements for bibliographic records (1998.) prikazana je struktura strojno čitljivog zapisa za staru knjigu. Utvrđena načela moći će poslužiti kao polazište za izradu pravila za potpunu bibliografsku obradu starih knjiga.
Brzi preglednik: ?vdoc=8801&page=1
big_sql: 0.00040102005004883 | sql_other: 0.0034730434417725