NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0022971630096436
 
Naslov:Nova metodologija projektiranja trgovačkih brodova : doktorski rad / Petar Čudina
Ostali naslovi:New design methodology for merchant ships
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Brodogradnja
Predmet:osnivanje broda, Optimizacija, Trgovački brodovi, robusnost projekta
Voditelj(i):Žanić, Vedran
Datum objave: 2010
Jezik:hrvatski (hrv)
Sažetak (hr):
Dosegnut je maksimum kvalitete osnivanja trgovačkih brodova primjenom postojećih metoda i metodologija projektiranja. Tijekom duljeg vremena postignuta su minimalna poboljšanja kvalitete projekata. Suvremeni projekti različitih brodogradilišta se gotovo i ne razlikuju. Napredak u projektiranju je moguć pod uvjetom promjene generalnog pristupa projektnom problemu. Treba promijeniti osnovni pristup osnivanju broda: odbaciti nepotrebna ograničenja, dijelom napustiti „dobru brodograđevnu praksu“, otvoriti projekt broda novim idejama. Nova metodologija proširuje matematički model, područje ostvarivih projektnih rješenja i broj sudionika u postupku donošenja odluke. Projektni model uključuje, uz elemente koji proistječu iz projektiranja i gradnje broda i parametre, atribute i ciljeve koji proistječu iz eksploatacije broda i analizu robustnosti projektnih rješenja. U odlučivanju sudjeluje, osim projektanta broda i menadžmenta brodogradilišta, i menadžment pomorske kompanije. Pareto fronta nedominiranih projekata je proširena na projekte više komercijalne i ekološke vrijednosti. Definirani projektni problem je insertiran u DeMak opću optimizacijsku projektnu ljusku i optimiran metodom višeatributne optimizacije. Izloženi su i komentirani primjeri osnivanja dvaju brodova korištenjem nove projektne metode i pripadnih matematičkih modela: Aframax tankera za prijevoz nafte i naftnih derivata i Handymax bulk carrier-a. Projekti dobiveni primjenom nove metodologije su pokazali značajne prednosti u odnosu na suvremene kvalitetne brodove, kako po pitanju komercijalnih, tako i po pitanju ekoloških efekata. Analizirana je robustnost dobivenih nedominiranih projekata u oba primjera. Analiza je pokazala da su kvalitetniji projekti koji su bliže idealnom rješenju ujedno i robustniji na promjene nekontrolabilnih ulaznih parametara.
Sažetak (en):
Design of merchant ships based on existing methods and methodologies has reached maximum possible quality. During long period of time only minimal improvements in quality of designs has been reached. Modern ships built in different shipyards are almost identical. Development in merchant ships design is possible through radical alternation of approach to design problem. Basic approach to ship design must be changed: excessive constrains must be abandoned, “good shipbuilding practice” partially must be neglected, ship design must be exposed to new ideas. New methodology expands mathematical model, feasible design space and number of stake-holders in decision making process. Mathematical model includes, besides elements derived from design and building procedure of ship, also parameters, attributes and goals derived from ship’s exploitation and sensitivity analysis of developed designs. Number of decision makers (decision stake holders) includes, besides ship designer and shipyard management, also a shipping company management. This enables positioning of Pareto nondominated designs out of design space where good, modern ship designs are located. Defined design problem is inserted in DeMak general design shell and optimized by multiattribute decision making method. Two examples of design procedure are shown and commented: optimisation of design of Aframax Oil and Oil Product Tanker and Handymax Bulk Carrier. Implementation of new methodology results with commercially more competitive and ecologically more attractive ship designs. Robustness of the both designs has been analysed. It has been shown that better designs (closer to ideal design) are also more robust to the variation of the input parameters.
Brzi preglednik: ?vdoc=8744&page=1
big_sql: 0.00038909912109375 | sql_other: 0.0034480094909668