NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0025680065155029
 
Naslov:Otkrivanje i postavljanje usluga u sustavima zasnovanim na uslugama : magistarski rad / Matija Podravec
Ostali naslovi:Service discovery and deployment in service-oriented systems
Vrsta:Znanstveni magistarski rad, tekst
Područje: Računarstvo
Predmet:otkrivanje usluga, postavljanje usluga, računarstvo zasnovano na uslugama, arhitekture zasnovane na uslugama, raspodijeljeni sustavi
Voditelj(i):Srbljić, Siniša
Datum objave: 2006
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Računarstvo zasnovano na uslugama postaje sve važnija paradigma u oblikovanju, izgradnji i održavanju raspodijeljenih aplikacija. Specijalizirani mehanizmi, poput otkrivanja i postavljanja usluga, olakšavaju razvoj i održavanje raspodijeljenih aplikacija. Magistarski rad opisuje arhitekturu i programsko ostvarenje Sustava za postavljanje i otkrivanje usluga. Razvijeni sustav ostvaruje mehanizme za otkrivanje i postavljanje usluga. Sustav za postavljanje i otkrivanje usluga ostvaren je kao raspodijeljen sustav zasnovan na slabo povezanim uslugama Skladište, Katalog i Postavljač. Skladište je spremište instalacijskih paketa usluga. Instalacijski paket je skup datoteka usluge koji je posebno prilagođen automatiziranom postupku postavljanja usluge. Katalog omogućuje spremanje i pretraživanje informacija o dostupnim uslugama. Postavljač ostvaruje mehanizme za udaljeno postavljanje aplikacijskih usluga. Programsko ostvarenje sustava prilagođeno je zahtjevima računarstva zasnovanog na uslugama. Usluge sustava pružaju vlastite funkcionalnosti putem otvorenih i standardiziranih sučelja, dok se za komunikaciju koriste otvoreni protokoli. U sklopu rada definiran je jezik za opisivanje instalacijskog postupka koji je posebno prilagođen postavljanju usluga ostvarenih tehnologijama .NET radnog okvira.
Sažetak (en):
Service-oriented computing is becoming one of the most important paradigms for design, development and maintenance of distributed applications. Specific mechanisms, such as mechanisms for service discovery and deployment, facilitate development and maintenance of distributed applications. The master thesis describes an architecture and implementation of the Service discovery and deployment system. Implemented system provides mechanisms for service discovery and deployment. Service discovery and deployment system is realized as a service-oriented distributed system, which consists of loosely coupled services: Repository, Registry and Installer. Repository provides storage for service installation packages. Installation package is a set of service files that are needed for automation of service deployment process. Registry provides functionalities for storing and searching information about available services. Installer provides mechanisms for remote service deployment. System implementation is compliant with Web services standards. Functionalities of system services are exposed through open interfaces and are accessible through open communication protocols. Also, special language for describing service installation process is proposed. Proposed language is suitable for deployment of services that are implemented with .NET Framework technologies.
Brzi preglednik: ?vdoc=8737&page=1
big_sql: 0.00042605400085449 | sql_other: 0.0038290023803711