NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021560192108154
 
Naslov:Modeliranje i simulacija onečišćenja zraka nad širim riječkim područjem : magistarski rad / Marko Čavrak
Ostali naslovi:Air quality modeling and simulation at Rijeka's regional area
Vrsta:Znanstveni magistarski rad, tekst
Predmet:modeliranje onečišćenja zraka, kemijski transportni model, izvori emisija
Voditelj(i):Mrša, Zoran
Datum objave: 2006
Jezik:hrvatski (hrv)
Sažetak (hr):
Visoke koncentracije zračnih onečišćavala snažno utječu na ekosustav i ljudsko zdravlje. Modeliranje onečišćenja zraka postalo je esencijalno za razumijevanja atmosferskih procesa pri kojima emisije onečišćujućih tvari iz industrijskih kompleksa, cestovnog transporta i ostalih izvora emisija utječu na dinamiku okoliša. Ovaj magistarski rad prikazuje uspješnu operativnu implementaciju modelirajućeg sustava MM5-SMOKE-CMAQ kao korisnog alata pri određivanju razine kakvoće zraka nad regionalnim i urbanim područjem. Mezoskalni meteorološki model MM5 je primijenjen kako bi pripremio meteorološka polja varijabli stanja atmosfere na temelju provedenog regionalnog meteorološkog modeliranja. Priprema emisija izvršena je prikupljanjem inventara emisija i provođenjem emisijskog modeliranja korištenjem SMOKE sustava za pripremu emisija, a u svrhu definiranja prizemnih izvornih vrijednosti onečišćavala za modeliranje kakvoće zraka. CMAQ-ov kemijski transportni model je korišten kako bi udružio sve navedene sustave za modeliranje i proveo simulaciju kemijskih atmosferskih procesa te putem transporta i taloženja u konačnici odredio trodimenzionalna polja koncentracija primarnih i sekundarnih onečišćavala zraka. Simulacija je provedena za vremenski period s visokom razinom troposferskog ozona tijekom 2005. godine. Analizirane su prostorne i vremenske rezolucije modela te utvrđena optimalna veličina računalnih domena i rezolucija numeričkih mreža kako bi omogućila uvid u mezoskalne i lokalne meteorološke fenomene nad područjem izrazito kompleksne orografije. Koristeći prikupljene rezultate mjerenja iz desetak mjernih stanica u okolici Rijeke izvršena je evaluacija sustava za modeliranje kakvoće zraka MM5-SMOKE-CMAQ. U zaključku je prikazana ocjena provedenog istraživanja i smjernice za daljnja istraživanja.
Sažetak (en):
The high levels of air pollutants have a strong influence both on ecosystems and human health. Air quality modelling is becoming essential to understand atmospheric processes under which the pollution from industrial complexes, road traffic and other emission sources influence the dynamics of environment. In this master thesis a coupled multiscale-nested air quality modelling system MM5-SMOKE-CMAQ was implemented as a useful tool to assess regional air quality issues. Mezoscale meteorological model MM5 was applied to simulate regional-scale meteorology, hence obtaining meteorological state variables (velocity vectors, pressure, humidity, temperature and other derived variables). Emission modelling system SMOKE was used to generate gridded emissions data from temporal and spatial distribution of point and area sources. Finally, the CMAQ chemical transport model was used to ensemble all pre-generated data to simulate chemical processes, transport and deposition of primary and secondary pollutants. Modelling was conducted for a period of high ozone levels during summertime of 2005 and 2006. Measured data from 10 stations in Rijeka's wider area were collected and compared against results of simulations under different modelling parameters. Different spatial and temporal model resolutions were analyzed and conclusion that high resolution is necessary for describing and capturing mesoscale phenomena over complex terrain area were derived. The work concludes with future research proposals.
Brzi preglednik: ?vdoc=8735&page=1
big_sql: 0.00043296813964844 | sql_other: 0.0037121772766113