NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0024518966674805
 
Naslov:Analiza i vrednovanje Stewartovih paralelnih mehanizama : magistarski rad / Leonardo Jelenković
Ostali naslovi:The Evaluation And Analysis Of Stewart Parallel Mechanisms
Vrsta:Znanstveni magistarski rad, tekst
Područje: Računarstvo
Predmet:paralelni manipulator, Stewartova platforma, heksapod, Radni prostori, Pogreške, tolerancije, kinematika, numeričko optimiranje
Voditelj(i):Budin, Leo
Datum objave: 2001
Jezik:hrvatski (hrv)
Sažetak (hr):
Rad počinje opisom razloga razmatranja paralelnih struktura temeljenih na Stewartovoj platformi te prikazuje nekoliko postojećih prototipova takvih strojeva. Opis i definicija strukture prikazani su za oba temeljna modela: model sa upravljivom duljinom krakova i model sa konstantnom duljinom krakova. Definiran je pojam radnog prostora te ograničenja paralelne strukture koja moraju biti zadovoljena za svaku njegovu točku kao i algoritam njegova određivanja. Razmatran je utjecaj grešaka i tolerancija pojedinih elemenata strukture na ukupna odstupanja te je izveden postupak njihova proračuna. Kinematska svojstva heksapoda definirana su koristeći odnos brzine pokretnog dijela manipulatora prema brzini promjena duljina krakova. Iterativnim računskim postupcima određeni su parametri struktura koji optimiraju pojedine kriterije: veličinu radnog prostora, utjecaj tolerancija i kinematska svojstva ili kombinaciju sviju sa različitim težinama.
Sažetak (en):
This work describes reasons for consideration of parallel manipulators based on Stewart platfom over serial-link manipulators. A few Stewart platform manipulator prototypes with their characteristics are shown. Formal definitions of hexapod structure for both basic models: model with variabile strut lenghts and model with fixed strut lenghts are presented. Hexapod workspace is defined and restrictions which must be satisfied in its points are elaborated. Using those restrictions, an algorithm for workspace calculation is shown. Relation between errors and tolerances in model components and end-effector position and orientation is deduced. Characteristics kinematic values are defined using relationship between hexapod strut rates and end-effector speed. Models that optimize workspace area, minimize errors, give best kinematics or combine previous criteria are calculated with iterative methods.
Brzi preglednik: ?vdoc=8723&page=1
big_sql: 0.00040793418884277 | sql_other: 0.0037369728088379