NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020589828491211
 
Naslov:Topografska pitanja na teritoriju stare Cetinske županije s ekskursima o ubikaciji Setovije i Tiluriuma : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Savjeta Filozofskog fakulteta, Zagrebačkog Univerziteta od 21.X.1937. prema referatu članova ispitnog odbora red. profesora Univerziteta gg.: Šišića Ferde i Novaka Grge / Stjepan Gunjača.
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Geofizika
Predmet:arheologija, Cetinska krajina, Setovija, Tilurium
Datum obrane: 24.11.1937.
Jezik:hrvatski (hrv)
Brzi preglednik: ?vdoc=7869&page=1
big_sql: 0.00037789344787598 | sql_other: 0.0033040046691895