NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0019989013671875
 
Naslov:Dalmacija i Venecija na preliminarima u Leobenu i na miru u Campo-Formiu : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Savjeta Filozofskog fakulteta Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu od 11.XII.1935 br. 1930 prema referatu članova ispitnog odbora Ferde Šišića i Grge Novaka / Stjepan Antoljak
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Povijest
Predmet:povijest, hrvatska povijest, Dalmacija, Venecija
Datum obrane: 19.12.1935.
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Brzi preglednik: ?vdoc=7847&page=1
big_sql: 0.00033712387084961 | sql_other: 0.0032050609588623