NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021209716796875
 
Naslov:O reakciji natrijevih soli s uranilovim acetatom samih za se i u nazočnosti soli magnezijevih, cinkovih, kadmijevih i berilijevih : izvadak iz rasprave priopćene u Radu, sv.223, (1920.) = Sur la reaction des sels se sodium avec l’acetate d’uranyle seul et en presencede sels de magnesium, de zine, de cadmium et de beryllium : extrait du Memoire, public dans le Rad t. 223, (1920) / Stanko Miholić
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Kemija
Predmet:kemija
Datum obrane: 19.07.1918.
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:Str. 16-24 : ilustr. ; 23 cm, TIFF ; jpeg ; PDF
Brzi preglednik: ?vdoc=7842&page=1
big_sql: 0.00038504600524902 | sql_other: 0.0032460689544678