NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021431446075439
 
Naslov:O čunjosječnicama na pravčastim plohama 3. i 4. reda izvadak iz radnje odobrene kao disertacija za doktorski ispit na VI. sjed. Vijeća Fil. fak. Nezavisne Države Hrvatske od 5. VI. 1941. prema referatu gg. profesora Rudolfa Cesarca i Đure Kurepe / Vilim Niče
Autor(i):Niče, Vilim
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Matematika
Predmet:matematika
Datum obrane: 27.06.1941.
Jezik:hrvatski (hrv)
Brzi preglednik: ?vdoc=7816&page=1
big_sql: 0.00033688545227051 | sql_other: 0.0034480094909668