NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020668506622314
 
Naslov:Pegmatit u kristaliničnom kamenju Moslavačke gore : rasprava odobrena od mudroslovnoga fakulteta u kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Fran Tućan
Autor(i):Tućan, Fran
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Geologija
Predmet:mineralogija, Moslavačka gora
Datum obrane: 22.10.1904.
Jezik:hrvatski (hrv)
Brzi preglednik: ?vdoc=7799&page=1
big_sql: 0.00052213668823242 | sql_other: 0.0036919116973877