NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0022048950195312
 
Naslov:Metoda za optimiranje potrošnje energije električnih vlakova : doktorska disertacija / Milivoj Mandić
Ostali naslovi:Method for Optimization of Energy Consumption of Electrical Trains
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Elektrotehnika
Voditelj(i):Uglešić, Ivo
Datum objave: 2010
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:121 str. ; 30 cm ; PDF
Sažetak (hr):
U disertaciji je najprije dan osvrt na problematiku elektrovučnog sustava koja može imati utjecaja na potrošnju energije u tom sustavu. Simulacijski model kretanja vlaka i impedancije kontaktne mreže detaljno su izloženi u trećem poglavlju kao i parametarska analiza utjecajnih faktora na potrošnju energije za jednu vrstu vlaka. Oba modela usporedit će se s rezultatima mjerenja u elektrovučnom sustavu 25 kV. U četvrtom poglavlju disertacije detaljno su razrađene faze od kojih se sastoji razvijena "modificirana SQP-metoda" za optimiranje potrošnje energije električnih vlakova, te prikazan dijagram toka za tu metodu. U petom poglavlju je prezentirano testiranje metode na putničkom vlaku mase 135 tona na trasi pruge ukupne duljine 4, 8 kilometara. Na osnovi dobivenih rezultata na testnom primjeru se došlo do zaključka da je razvijena "modificirana SQP-metoda" zasnovana na sekvencijalno kvadratnom programiranju prikladna za optimizaciju utrošene energije za vuču električnih vlakova. Nakon procjene ispravnosti metode na testnom primjeru, razvijena metoda je primijenjena na realne slučajeve optimizacije potrošnje energije za vuču putničkih i teretnih vlakova. U šestom poglavlju dani su rezultati "modificirane SQP-metode" za optimizaciju utrošene energije potrebne za napajanje elektrovučne podstanice. Zaključak disertacije ističe djelotvornu primjenu razvijene "modificirane SQP-metode" posebno za pruge na kojima prometuju pretežno teretni vlakovi.
Sažetak (en):
In this dissertation a review of the issues in traction system that can have an impact on energy consumption in this system is presented first. A simulation model of the train movement and impedance catenary are displayed in detail in chapter three as well as the parametric analysis of the influencing factors on energy consumption for one type of the train. Both models are verified with experimental measurements in 25 kV AC traction system. In the fourth chapter of the dissertation, there is an elaborate presentation of the "modified SQP-method" phases, since the method is used to optimize electric train energy consumption. A flow chart for this method is also given. The fifth chapter offers a test of the method on a passenger train that weighs 135 tons on a railway route whose total length is 4.8 kilometers.The results of the test case show that the developed "modified SQP-method" based on sequential quadratic programming is suitable for the optimization of the energy consumed by electrical trains. After evaluating the accuracy of methods on the test case, the developed method is applied to real cases of energy consumption optimization for traction passenger and freight trains. The sixth chapter presents the results of "modified SQP-method” for optimization of active energy consumed during the traction power supply. The conclusion puts an accent on the effective application of the developed "modified SQP-method" specifically for railways on which freight trains operate.
Brzi preglednik: ?vdoc=7697&page=1
big_sql: 0.00044393539428711 | sql_other: 0.0035731792449951