NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021209716796875
 
Naslov:Osnivanje i vođenje brodskog pogonskog postrojenja primjenom numeričke simulacije : doktorska disertacija / Tomislav Mrakovčić
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Brod, Pogonski sustav, Upravljanje, Matematički model
Datum objave: 2003
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Sažetak (hr):
Razvijeni su matematički model i program za osobno računalo namijenjeni za simulaciju procesa ubrodskome pogonskom postrojenju tijekom stacionarnih i dinamičkih uvjeta rada. Matematički modelbrodskoga pogonskog postrojenja temelji se na bilancama mase i energije, toplinskim svojstvimaradnog medija i konstrukcijskim značajkama komponenti simuliranog postrojenja. Primjenom ovogmodela omogućeno je predviđanje ponašanja brodskoga pogonskog motora i brodskoga rashladnogsistema u različitim uvjetima eksploatacije. Modularna struktura programa za osobno računaloomogućuje simulaciju različitih izvedbi dizelskih motora i različitih konfiguracija rashladnih sistema.Rezultati dobiveni numeričkom simulacijom potvrđeni su usporedbom s rezultatima izmjerenimatijekom probne vožnje broda i ispitivanja motora na probnom stolu. Razvijeni modeli dizelskogmotora i rashladnog sistema mogu poslužiti za analizu utjecaja konstrukcijskih značajki komponentina radne karakteristike dizelskog motora ili za ispitivanje različitih konfiguracija rashladnih sistema.Simulacijski model predstavljen u ovom radu može se koristiti i za optimizaciju brodskih i drugihvrsta pogonskih postrojenja.                
Sažetak (en):
A mathematical model and a computer program for the simulation of the stationary and dynamicprocesses in the ship propulsion machinery have been developed. The mathematical model of the shippropulsion plant is based on mass and energy balances, the thermal properties of the working mediaand the constructional characteristics of the simulated plant. The application of this model enables theprediction of the diesel engine and cooling system performances during different working conditions.Thanks to the modular structure of the computer program, it is possible to simulate different types ofdiesel engines and various layouts of the cooling system. Results obtained by the numerical simulationare confirmed by comparison with the values that were measured during ship trial and engine testing.The developed models of the diesel engine and cooling system can be used to analyze the influence ofcomponent design characteristics on engine working performances or to examine the behavior ofdifferent cooling system layouts. The simulation model presented in this work can also be used for theoptimization of ship and other propulsion plants.
Brzi preglednik: ?vdoc=7440&page=1
big_sql: 0.00034999847412109 | sql_other: 0.0031468868255615