NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020310878753662
 
Naslov:Latinsko prigodno pjesništvo sjeverne Hrvatske u 19. stoljeću : doktorska disertacija / Irena Galić Bešker
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Latinsko prigodno pjesništvo, Hrvatska, sjeverna
Voditelj(i):Novaković, Darko
Datum objave: 2010
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Sažetak (hr):
Bogata pjesnička produkcija na latinskom jeziku u 19. stoljeću čini značajno poglavlje nacionalnih bibliografija kakve su, primjerice, hrvatska, mađarska ili slovačka. Jedan dio te produkcije otpada i na latinsku prigodnu poeziju. Na prostoru sjeverne Hrvatske nastajala je tijekom cijelog 19. stoljeća i čini pozamašno poglavlje hrvatske književne povijesti. U književnom je stvaralaštvu 19. stoljeća latinski jezik supostojao s hrvatskim. Latinske su se prigodnice objavljivale i poslije 1848., kad je latinski jezik u službenoj komunikaciji zamjenjivan hrvatskim. Pisali su ih pjesnici školovani na europskim zasadama klasične književnosti, u institucijama u kojima su se njegovali klasični jezici. Adresati takvih pjesničkih tekstova bili su većinom istaknuti pripadnici crkvenog i svjetovnog života u hrvatskim zemljama. Kao posebna zbirka prigodnice su se prikupljale i obrađivale u središnjoj knjižnici zagrebačkog sveučilišta. Posebno valja izdvojiti latinske stihovane prigodnice, koje su nastajale tijekom cijelog 19. stoljeća. Riječ je o tekstovima širokog tematskog raspona, kojima su popraćeni povijesni događaji važni u hrvatskim, ali i u europskim razmjerima. Bilo je tu i događaja koji su se ponavljali, primjerice inauguracija biskupa, imenovanje bana ili velikog župana, rođendani, imendani i svećeničke obljetnice. Vlastito umijeće izražavanja na latinskom jeziku hrvatski su autori pokazivali oslanjajući se na pjesnički izričaj rimskih klasika. Toposi antičke retorike, na kojima počivaju njihovi pjesnički tekstovi, pripadaju klasičnoj europskoj baštini. Svevremenost rimske i novolatinske poezije prepoznajemo i u geslima latinskih prigodnica 19. stoljeća. Pojedini stihovi i čitave strofe iz rimskog pjesništva, te biblijski odlomak pojedinim su autorima bili polazište za stvaranje pjesničkog teksta.
Sažetak (en):
  The rich Latin poetry in the 19th century forms a distinctive chapter of the national bibliographies such as Croatian, Hungarian or Slovak. Latin poetry for a special occasion makes one part of it as well. In the north Croatia such a poetry was written and published throughout the whole 19th century and forms a notable part of the Croatian litterary history. Latin poetry was published also even after 1848, when Latin official language has been replaced by Croatian. It was written by poets schooled in the institutions where ancient languages were cultivated. Prominent persons of the ecclesiastical and secular area were addressees of those texts. In the central library of the University of Zagreb poems for special occasion were collected and catalogued as a separate collection. We single out especially Latin poems which accompany important events from Croatian and European history but also iterative occasions such as bishop inauguration, ban proclamation or district-prefect proclamation, birthdays, name-days and priesthood anniversaries. Croatian authors demonstrated the art of making poetry relying on the Roman classical authors. Topoi of the ancient rhetoric on which Latin poems for special occasions are based were taken over from the European classical heritage. Universality of the Roman and neo- Latin poetry is recognized also in the posies of single poems. Some verses and strophes from the Roman poetry and biblical paragraphs were for some authors starting points in the poetry writing.    
Brzi preglednik: ?vdoc=6804&page=1
big_sql: 0.00035405158996582 | sql_other: 0.0033969879150391