NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0024850368499756
 
Naslov:Anatomske varijacije i patoanatomske promjene na kostima dobrog dupina (Tursiops truncatus Montagu 1821) iz Jadranskog mora : disertacija / Darinka Škrtić
Ostali naslovi:Skeletal anatomical variations and patho-anatomical lesions in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus Montagu 1821) from the Adriatic Sea
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Tursiops truncatus, dobri dupin, Jadransko more, Hrvatska, anatomske varijacije, patoanatomske promjene, kostur
Datum obrane: 01.03.2010.
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Jedina vrsta iz skupine morskih sisavaca koja danas trajno živi u Jadranskom moru je dobri dupin (Tursiops truncatus) i u nas je zakonom zaštićena. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 116 dobrih dupina koji su u razdoblju od 1990. godine do siječnja 2009. godine pronađeni mrtvi u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Njihovi kosturi pohranjeni su u zbirci Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u svrhu ovog istraživanja makroskopski su detaljno pregledani. Svaka promjena uočena na kostima je zabilježena, opisana i fotografirana, dok su podaci o životinjama (spol, dob, vanjske tjelesne mjere) preuzeti iz obrazaca zbirke. Analizom korelacija određena je pojavnost promjena na kostima u ovisnosti sa spolom, dobi, tjelesnom masom i dužinom životinja. U pregledanom materijalu 74 (63, 8%) dobra dupina imala su anatomske varijacije i patoanatomske promjena na koštanom sustavu, dok na kostima 42 (36, 2%) jedinke nisu makroskopskim pregledom utvrđena nikakva odstupanja od uobičajnog izgleda kostiju dobrog dupina. Najčešća promjena na kostima glave je deformirajući osteoartritis kondila zatiljne kosti (u 19, 6% životinja), dok je na vratnim kralješcima najčešća promjena ankilozirajuća spondiloartroza (u 29, 4% jedinki). Najčešća promjene na grudnim kralješcima je zadebljanje i povijanje trnastih izdanaka (u 16, 8% jedinki), a ta je promjena učestala i na slabinskim (u 29, 4% jedinki) i repnim kralješcima (u 50, 4% jedinki). Pojavnost patoloških promjena na repnim kralješcima veća je u odnosu na ostale skupine kralježaka što je vjerojatno u vezi s funkcijom repa kao glavnim pokretačkim dijelom tijela dobrog dupina. Prijelomi rebara su česti (u 22, 4% životinja) i učestaliji u mužjaka. Anatomske varijacije prsne kosti nađene su u 18, 2% dobra dupina i odnose se na otvore i pomake koji su vjerojatno nastali pri sraštavanju tijekom razvoja. Promjene na privjesnom kosturu utvrđene su na lopatici (osteoartritis ramene jamice u 26, 6% životinja) i na nadlaktičnoj kosti (osteoartritis glave nadlaktične kosti u 2, 8% životinja). Prijelomi sa zaraštavanjem na lopatici utvrđeni su u 2, 8% životinja. Na distalnim dijelovima prsne peraje nisu utvrđene nikakve promjene ni u jednog dupina. Uočene anatomske varijacije i promjene na kosturima dobrih dupina iz hrvatskog dijela Jadrana upućuju na vrlo široku etiologiju koju je potrebno detaljnije istražiti u budućim istraživanjima
Brzi preglednik: ?vdoc=6765&page=1
big_sql: 0.00037407875061035 | sql_other: 0.0032851696014404