NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0025570392608643
 
Naslov:Analiza utjecaja provedbe Kyoto protokola na naftnu industriju i poslovanje naftne tvrtke : doktorska disertacija / Lidia Hrnčević
Ostali naslovi:Analysis of Kyoto Protocol Regulations Impact on Petroleum Industry and Petroleum Compay Business Activities
Vrsta:Disertacija, tekst
Predmet:Zaštita okoliša, Industrija nafte, Protokol iz Kyota, Primjena
Datum objave: 2008
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:application/pdf
Sažetak (hr):
Naftna industrija je industrijska grana za koju je karakteristična visoka emisijska intenzivnost. Osim što u proizvodnji nafte i plina dolazi do izravne emisije CO2 i CH4, za ovu industrijsku granu je karakteristična i visoka potrošnja energije te proizvodi visokih emisijskih potencijala. Kao i svjetska, hrvatska naftna industrija je također suočena s problemima sve viših ekoloških standarda, pri čemu se javlja dodatni problem nedostatka domaće pravne regulative vezane uz smanjenje emisija stakleničkih plinova i sve veći inozemni pritisak za prihvaćanje međunarodnih regulativa. Osim unapređivanja svojeg unutrašnjeg profila smanjenja emisija, naftne kompanije, kao dio industrije koja podliježe obvezi smanjenja emisija stakleničkih plinova, također moraju poduzimati i vanjske projekte, koji će također rezultirati smanjenjem emisija, a time i dodatno « ; zarađenim» ; emisijskim dozvolama. Razmatrajući i uzimajući u obzir čimbenike klimatskih promjena i obveza proizašlih iz zakona o smanjenju emisije stakleničkih plinova, prilikom kreiranja vlastite poslovne strategije, naftne kompanije dobivaju mogućnost naprednije i brže procjene tržišnih mogućnosti i rizika, koji se javljaju u kompanijama koje podliježu ekološkim standardima i propisima vezanim za klimatske promjene. Inkorporacija čimbenika klimatskih promjena u korporativne strategije naftnih kompanija umanjuju stvarne poslovne rizike i kompanijama omogućava održavanje postojećih i unapređenje dugoročnih konkurentnih prednosti na tržištu. U ovom doktorskom radu se pokušalo znanstveno istražiti i spoznati podloge, mehanizme i utjecaje globalnih klimatskih promjena na poslovanje naftne industrije i mogućnosti uključivanja čimbenika klimatskih promjena u poslovne strategije naftnih kompanija. Također su analizirane i metode za postizanje smanjenja emisija stakleničkih plinova u naftnoj kompaniji putem korporativnih akcija te je, na temelju rezultata analize, predložen model strategije naftne kompanije (na primjeru kompanije INA d.d.) u smanjenju emisija stakleničkih plinova.
Sažetak (en):
Petroleum industry is one of greenhouse gas emissions (GHG) intensive industries. Beside direct CO2 and CH4 emissions during oil and gas production, petroleum industry is also characterized with high- energy intensity and final products with high emission potentials. Besides facing the same problems as other petroleum industries, due to new high ecological standards, Croatian petroleum industry is also faced with lack of domestic legal regulative addressing stabilization of GHG emissions and, at the same time, increasing international pressure for adoption of international environmental regulations. Besides decreasing their own emissions, petroleum companies, as a part of industry with obligatory emission reductions, are also expected to undertake some actions and projects outside company's boundaries, which will in global result with emissions reductions and beneficial emission allowances for the company. Taking into consideration climate change factors and ecological restrictions, due to emission reduction regulations, when creating their corporative strategies, petroleum companies are improving their ability of assessment of market risks and opportunities, which arise from mentioned ecological standards and legislations. By implementing climate change factors into their corporative strategies, petroleum companies are able to mitigate business risks and are able to apprehend or even improve their market competitiveness. In this doctorial thesis the background, the mechanisms and impacts of global climate change on petroleum industry is researched. This research also includes the abilities of climate change factors implementation into business strategies of petroleum companies. Also in this thesis the analysis of emission reduction methods in petroleum companies is conducted. On the basis of this analysis the climate strategy of INA Company will be created.
Brzi preglednik: ?vdoc=6317&page=1
big_sql: 0.00040292739868164 | sql_other: 0.0039241313934326