NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020718574523926
 
Naslov:Progibi betonskih greda s FRP armaturom : doktorski rad / Tomislav Kišiček
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Građevinarstvo
Predmet:Armiranobetonske grede, FRP armatura, Proračun progiba
Voditelj(i):Sorić, Zorislav
Datum objave: 2006
Jezik:hrvatski (hrv)
Format:30 cm
Brzi preglednik: ?vdoc=5892&page=1
big_sql: 0.0003969669342041 | sql_other: 0.0028109550476074