NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0026719570159912
 
Naslov:Utjecaj sposobnosti internog učenja poduzeća na efektivnost strateškog pozicioniranja u okolini : doktorska disertacija / Mirela Alpeza
Ostali naslovi:Exploring the Impact of Internal Company's Learning Process on Enhancing Strategic Relationships with the Environment
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Ekonomija
Predmet:Organizacijska teorija, Razvojne perspektive
Datum obrane: 22.10.2009.
Format:30 cm
Sažetak (hr):
Cilj doktorske disertacije je odgovoriti na pitanje na koji način povećati poroznost poduzeća na svim organizacijskim razinama radi povećanja internog kapaciteta poduzeća za učenje o promjenama u okruženju, s ciljem efektivnijeg strateškog pozicioniranja i u konačnici bolje organizacijske performance. Kroz procese skeniranja okruženja, poduzeća prikupljaju informacije o događajima u okruženju koji se odražavaju na trenutno ili buduće poslovanje. Brzina i intenzitet promjena u okruženju nameću pred poduzeća pristiske na sve veći angažman organizacijskih resursa za praćenje tih promjena, te pravovremenu reakciju kako bi se iskoristile potencijalne prilike u okruženju ili minimizirale i izbjegle potencijalne prijetnje. Doktorska disertacija istražuje ulogu i informacijski potencijal koji u procesima skeniranja okruženja imaju, i potencijalno mogu imati zaposlenici na svim organizacijskim razinama, a naročito prvim linijama (engl. front-line employees). U disertaciji se, nadalje istražuju, područja djelovanja managementa u kojima je potrebno intervenirati ukoliko se želi aktivirati i dalje razvijati potencijal zaposlenika u procesima skeniranja okruženja, te efikasno interno diseminirati informacije iz okruženja do donositelja odluka u poduzeću. Izvor: CROSBI
big_sql: 0.00044703483581543 | sql_other: 0.0034370422363281