NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.002032995223999
 
Naslov:Život-doživljaj : radnja odobrena kao disertacija za doktorski ispit na sjednici Fakulteta Savjeta Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu od 10 travnja 1937 prema referatu članova ispitnog odbora: Alberta Bazale, Ramira Bujasa i Paula Vuk-Pavlovića / Marija Brida
Autor(i):Brida, Marija
Vrsta:Disertacija, tekst
Područje: Filozofija
Predmet:filozofija
Datum obrane: 29.05.1937.
Jezik:hrvatski (hrv)
Brzi preglednik: ?vdoc=48&page=1
big_sql: 0.00041484832763672 | sql_other: 0.0032169818878174