NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020949840545654
 
Vidović, Davorka
ID: 277013
Radovi u repozitoriju: 2
Biografija:

Davorka Vidović rođena je u Sarajevu. Diplomirala je sociologiju i filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2008. godine. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u Centru za politološka istraživanja, gdje sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima „Hrvatska u procesu globalizacije: promišljanje i anticipacija budućnosti“ i „Globalizacija politike: refleksije na hrvatsko društvo 21. stoljeća“. Autorica je i suautorica nekoliko znanstvenih radova objavljenih u stručnoj i znanstvenoj literaturi te urednica i suurednica nekoliko međunarodnih zbornika radova.

Izvor: Disertacija.
Bibliografija:

.

Izvor: Hrvatska znanstvena bibliografija