NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0023329257965088
 

Jurišić, Blaž

(Vrgada, 1891 - Zagreb, 1974)

Jurišić, Blaž
ID: 18
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Blaž Jurišić, hrv. jezikoslovac (Vrgada, 15. I. 1891. – Zagreb, 10. II. 1974.). Na rodnom je otoku završio pučku školu, a klas. gimnaziju u Zadru. U Beču 1911. počeo studirati pravo, 1912. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao filozofiju, hrv. i njem. jezik. Doktorirao 1916. disertacijom Psihologija pažnje. Na Pravnom fakultetu diplomirao 1921. i doktorirao 1924. Radio je 1917–45. u Zagrebu kao prof. na gimnaziji i na Višoj pedagoškoj školi. God. 1941. ravnatelj Hrvatskoga državnoga ureda za jezik, 1943. dao ostavku, odbio mjesto na Filozofskom fakultetu i vratio se na Višu pedagošku školu. God. 1945. bio je premješten na Višu pedagošku školu u Splitu, zatim je od 1949. radio u Zagrebu u JAZU, najprije u Jadranskom institutu, a potom u Institutu za jezik. Umirovljen je 1959. – Istraživao je pomorsko nazivlje (Pomorski izrazi u Vitezovićevu rječniku, 1956), glagoljske spomenike (Glagoljski spomenici otoka Vrgade, 1962), jadransku toponimiju. Objavljene knjige Nacrt hrvatske slovnice, I, Glasovi i oblici u poviestnom razvoju (1944., pretisak 1992), II, Tvorba imenica u povijesnom razvoju (1992), Rječnik govora otoka Vrgade, I, Uvod (1966), II, Rječnik (1973) prve su te vrste u kroatistici. Bio je vrlo aktivan u kult. životu između dvaju svj. ratova. Posmrtno je objavljen Dnevnik Blaža Jurišića (1994).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža