NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020689964294434
 

Truhelka, Ćiro

(Osijek, 1865 - Zagreb, 1942)

Truhelka, Ćiro
ID: 671
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Dr. sc. Ćiro Truhelka, (Osijek, 2. veljače 1865. - Zagreb, 18. rujna 1942.), arheolog, povjesničar umjetnosti i slikar - amater. Pučku školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a povijest umjetnosti i arheologiju u Zagrebu. Bio je kustos u Strossmayerovoj galeriji, a od 1886. prvi suradnik-kustos i potonji direktor u tek osnovanom Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je, među ostalim, pokrenuo izgradnju nove zgrade muzeja (1908. – 1913.). U Muzeju je djelovao 36 godina posvetivši tom radu najkreativnije razdoblje svoga života. Niz godina uređivao je muzejski „Glasnik“, a od 1926. sveučilišni je profesor na Univerzitetu u Skopju. Kao slikar stvarao je naturalistički. Posebice su ga zanimali folklorni motivi.

Izvor: Osijek.hr