NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0023610591888428
 

Haler, Albert

(Vrgorac, 1883 - Kamnica, 1945)

Haler, Albert
ID: 773
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Haler, Albert, hrv. estetičar, knjiž. kritičar, povjesničar i teoretičar (Vrgorac, 3. VIII. 1883. – Kamnica kraj Maribora, Slovenija, 18. V. 1945.). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beču, doktorirao u Zagrebu disertacijom o Gundulićevu Osmanu (1927). Radio kao srednjoškol. prof. u Splitu, Zagrebu i Dubrovniku; 1943–45. prof. etike i estetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sljedbenik estetike B. Crocea: polazio od mišljenja da je umj. djelo osjećajno-fantazijski stvaralački čin koji se ne smije mjeriti biografskim, soc. i psihol. mjerilima. Negativno je pisao o poeziji S. S. Kranjčevića, P. Preradovića, I. Gundulića, a s više razumijevanja i naklonosti o manjim dubrovačkim piscima (M. Vodopić) i tal. pjesnicima (T. Tasso, G. D’Annunzio i dr.). Polemizirao je s A. Barcem, V. Nazorom, M. Krležom i dr. Pisao i studije o djelima stranih pisaca, os. dramama W. Shakespearea. Gl. djela: Gundulićev »Osman« s estetskog gledišta (1929), Iz tuđih književnosti (1941), Doživljaj ljepote (1943), Novija dubrovačka književnost (1944).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža