NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0024330615997314
 

Gudel, Vladimir

(Krapina, 1869 - Zagreb, 1942)

Gudel, Vladimir
ID: 772
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Gudel, Vladimir, hrv. knjiž. povjesničar (Krapina, 2. I. 1869 – Zagreb, 20. XI. 1942). Slavistički studij s doktoratom završio 1894. u Zagrebu. Učitelj u Zagrebu, Bjelovaru i na Sušaku, potom gimnazijski prof. u Zagrebu. Proučavao povijest hrv. kazališta, posebice kajk. dramsku književnost, istražio i usustavio slabo poznatu građu te uputio na način njezine buduće obradbe (Iz prošlosti hrvatskoga kazališta, 1895; Stare kajkavske drame, 1900). Također je pisao o književnosti hrv. preporoda i o njem. utjecaju na preporodno pjesništvo (Njemački utjecaj u hrvatskoj preporodnoj lirici, 1903; Stogodišnjica hrvatskoga preporoda, 1936). Komparatističkim istraživanjima zahvatio odnos G. E. Lessinga i hrv. nar. pjesme, Goldonijeve veze s hrv. književnošću i dr.

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža