NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0028009414672852
 

Foretić, Vinko

(Korčula, 1901 - Dubrovnik, 1986)

Foretić, Vinko
ID: 838
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Foretić, Vinko, hrv. povjesničar i arhivist (Korčula, 2. VIII. 1901 – Dubrovnik, 17. VII. 1986). Studirao povijest i zemljopis u Pragu, Beču i Zagrebu, gdje je 1923. na Filozofskom fakultetu diplomirao i 1936. doktorirao. Radio kao gimnazijski prof. 1925–41. te arhivist u Državnome (Povijesnom) arhivu u Dubrovniku 1941–73., kojem je 1944–63. bio i ravnateljem. Umirovljen 1973. u zvanjima višega znanstvenoga suradnika i arhivskoga savjetnika; od 1950. član suradnik JAZU (danas HAZU). Vrstan poznavatelj arhivskoga gradiva, proučavao je poglavito prošlost Dubrovnika i Korčule, a znatne prinose ostvario istraživanjem opće hrv. ranosrednjovj. povijesti, proučavanjem života i rada M. Držića te hrv. nar. preporoda u Dalmaciji. Napisao je oko 250 tematski raznolikih znanstv. i stručnih radova. Dio njegovih napisa posvećen je arhivskoj problematici, u kojoj se, uz rad na sređivanju Dubrovačkog arhiva, os. istaknuo na području izradbe arhivskoga zakonodavstva i u pitanjima restitucije dubrovačkoga gradiva. Leksikografskim prilozima surađivao je u više izd. LZ-a. Posmrtno je u njegovu čast izdan Zbornik radova o Vinku Foretiću (1994). Gl. djela: Otok Korčula u srednjem vijeku do g. 1420 (1940), Povijest Dubrovnika do 1808 (I–II, 1980) i Župa Pridvorje 1584–1984 (1984).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža