NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0023849010467529
 

Fisković, Cvito

(Orebić, 1908 - Split, 1996)

Fisković, Cvito
ID: 56381
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Fisković, Cvito, hrv. povjesničar umjetnosti i konzervator (Orebić, 24. XII. 1908 – Split, 13. VII. 1996). U Zagrebu završio Filozofski fakultet (1933), doktorirao (1938) tezom o korčulanskoj katedrali. God. 1945–77. ravnatelj Konzervatorskoga zavoda za Dalmaciju. Bio je član JAZU od 1948. Pokretač i urednik mnogih časopisa i znanstvenih izdanja (Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji). Dugogodišnji rad na čuvanju i restauraciji spomenika spojio je s intenzivnim proučavanjem kulturnopov. baštine Dalmacije; razvio interdisciplinarni pristup prošlosti na prostoru istočnojadranske obale. Obuhvatio istraživanjima urbanističke i arhit. spomenike, djela kiparstva, slikarstva i umj. obrta od antike do najnovijega doba, te lik. stvaralaštvo povezao s drugim granama umjetnosti, posebno s književnošću. Dao je velik prinos poznavanju i monografskoj obradbi najvećih hrv. umjetnika (Radovan, Juraj Dalmatinac, Blaž Jurjev, I. Duknović), ali i stranaca koji su djelovali u Dalmaciji tijekom stoljeća (Nikola Firentinac). Obradio je važna pojedinačna arhit. ostvarenja (korčulansku, kotorsku i hvarsku katedralu, dubrovačke ljetnikovce), započeo iskapanja u Dioklecijanovoj palači te vodio rekonstrukciju srednjovj. crkava, napisao je preglede umj. naslijeđa Kotora, Stona i drugih gradova te otoka Lastova i Visa. Osobito su važna njegova arhivska istraživanja kojima je otkrio bezbroj majstora domaćega podrijetla, a mnoga umj. djela atribuirao (Naši graditelji i kipari XV.,, i XVI.,,stoljeća u Dubrovniku, 1947; Zadarski srednovječni majstori, 1959). Ogledao se kao prozni pisac te lik. kritičar suvremena izraza.

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Bibliografija:

.

Izvor: Hrvatska znanstvena bibliografija