NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0025808811187744
 

Buturac, Josip

(Grabarje kraj Požege, 1905 - Lovrečina Grad, 1993)

Buturac, Josip
ID: 62
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Buturac, Josip, hrv. povjesničar i arhivist (Grabarje kraj Požege, 14. XI. 1905 – Lovrečina Grad, 5. X. 1993). Nakon završena studija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu studirao crkv. povijest na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu (1934–36) te povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936–39). Doktorsku disertaciju pod naslovom Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja obranio je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1944 (objavljena 1970). Za arhivara u Nadbiskupskoj kancelariji i arhivu u Zagrebu postavljen 1939., a od 1941. do 1965. radio je u Državnom arhivu u Zagrebu. God. 1944–45. i 1953–62. predavao je crkv. povijest na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U svojem radu bavio se različitim temama iz crkv. i kult. povijesti, toponomastike, demografije, arhivistike. Gl. djela: Arhivska čitanka (1950), Stanovništvo Požege i okolice od 1700–1950 (1967), Povijest Katoličke crkve među Hrvatima (koautor A. Ivandija, 1973), Pisani spomenici Požege i okolice 1210–1536 (1995).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža