NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0025031566619873
 

Brida, Marija

(Selca na Braču, 1912 - Jelsa, 1993)

Brida, Marija
ID: 14
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Brida, Marija, hrv. filoz. spisateljica (Selca na Braču, 20. III. 1912. – Jelsa, 31. III. 1993.). Diplomirala (1935) i doktorirala (1937) filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1961. docentica, a od 1972. do 1982. redovita profesorica Filozofskoga fakulteta u Zadru. S težištem na antropološko-aksiološkoj i kognitivno-etičkoj problematici, pod utjecajem Bergsona, Hartmanna, Husserla, Nietzschea, Schelera i P. Vuk-Pavlovića, B. razvija svoj filoz. kredo kao traganje za onom doživljajnom jezgrom koja tvori smisao čovjekova bivstvovanja u svijetu u cjelini pov. zbiljnosti. Obogatila je hrv. filoz. historiografiju analizama i studijama djela nekih istaknutih mislilaca, primjerice B. Benkovića, J. Dubrovčanina, F. Petrića, P. Vuk-Pavlovića. Gl. djela: Život-doživljaj (1937), Pavao Vuk-Pavlović. Čovjek i djelo (1974), Traženja. Filozofski ogledi (1989), Misaonost Janka Polića Kamova (1993).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža