NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021579265594482
 

Körbler, Đuro

(Vrhovac kraj Ozlja, 1873 - Zagreb, 1927)

Körbler, Đuro
ID: 689
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Đuro Körbler, hrv. klas. filolog (Vrhovac kraj Ozlja, 16. VIII. 1873 – Zagreb, 4. XI. 1927). Studij klas. filologije završio u Zagrebu 1895; od 1900. bio je privatni docent, od 1907. do smrti redoviti prof. klas. filologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Bavio se podjednako grecističkim i latinističkim temama (Euripid, Sofoklo, Heziod, Kornelije Gal, Vergilije). Objavio je mnogobrojne opsežne rasprave o hrv. latinistima, pogotovu dubrovačkima (R. Kunić, B. Zamanja, Jakov Bunić, Vice Petrović, N. Brautić, M. F. Galjuf, K. Pucić, I. Crijević, D. Beneša, Didak Pir). Priredio je izdanja lat., hrv. i tal. tekstova iz starije književnosti (I. Đurđević, K. Pucić, J. Palmotić, L. Bunić, I. Gundulić, S. Gradić). U proučavanju nac. književne baštine slijedio je metodičke postulate svoje matične struke; jedan je od utemeljitelja moderne hrv. neolatinistike.

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža