NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0027251243591309
 

Bončev, Georgi

(Žeravna-Kotlevsko , 1866 - Sofija, 1955)

Bončev, Georgi
ID: 193
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Dr. sc. Georgi Bončev, (Žeravna-Kotlevsko 18. VIII . 1866. - Sofija, 7. ožujka 1955. ), bugarski geolog, osnivač bugarske petrografije i mineralogije, predavao je na Višem učilištu u Sofiji od 1893., a zatim je radio kao profesor na katedri za mineralogiju i petrografiju Sofijskog sveučilišta (1905.-1936.), bio je i rektor Sveučilišta (1914.-1915.), član Bugarske akademije nauka, tajnik i predsjednik Prirodoslovno-matematičkog razreda BAN (1921.-1922., 1927.-1928., 1941.-1943.), osnivač i ravnatelj Geološkog instituta pri BAN (1947.-1952.), jedan od osnivača Bugarskog prirodoslovnog društva (Eнциклопдия България, том. 1, София 1978., 344.).

 

 

Izvor: Luetić, Tihana. Duljina studiranja, doktorati i državni ispiti studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisanih 1874.-1914.