NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0022289752960205
 

Benzinger, Franjo

(Vukovar, 1899 - Zagreb, 1999)

Benzinger, Franjo
ID: 292
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Benzinger, Franjo, hrv. farmaceut (Vukovar, 26. XI. 1899. – Zagreb, 29. III. 1991). Farmaciju diplomirao 1922. na Farmaceutskom odsjeku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao 1927. iz područja biljne fiziologije. God. 1932. osnovao Zavod za farmaceutsku tehnologiju, a 1937. pokusnu stanicu za ljekovito bilje u Zagrebu. Nakon II. svj. rata znanstv. suradnik, farmakotehnolog i voditelj analitičkog laboratorija Zemaljskoga zavoda za ljekovito bilje, gdje je istraživao domaći buhač, plodove borovice i uzgoj naprstka (digitalisa). Od 1952. voditelj farmaceutskoga laboratorija Istraživačkog instituta tvornice »Pliva«; od 1955. radio u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu. Autor stručnih knjiga i udžbenika: Farmaceutska kemija (1928), Ljekovito bilje (1950). Urednik znanstveno-praktičnoga dijela Apotekarskog vjesnika.

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža