NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0026669502258301
 

Horvat, Karlo

(Križevci, 1874 - Zagreb, 1920)

Horvat, Karlo
ID: 842
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Karlo Horvat, hrv. povjesničar (Križevci, 22. IX. 1874. – Zagreb, 24. IX. 1920.). Nakon završenoga Bogoslovnog fakulteta (1897) studirao povijest i zemljopis u Zagrebu i Beču. God. 1900. doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pomoćne povijesne znanosti studirao u Rimu (1904), gdje je 1906. stekao doktorat iz teologije. Od 1908. predavao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je upravitelj Plemićkoga konvikta u Zagrebu. Od 1911. bio je dopisni član JAZU. U svojim radovima istraživao je hrv. povijest XVI. i XVII.,,st. te o tom razdoblju objavljivao građu iz rim. arhiva. Osobito je vrijedna njegova zbirka vrela o uskocima Spomenici koji rasvjetljavaju povijest uskoka, a izvađeni su iz rimskih arhiva osobito Tajnog vatikanskog (Monumenta historiam Uscocchorum illustrantia ex archivis Romanis, praecipue e secreto Vaticano desumpta), u: Spomenici koji se odnose na povijest južnih Slavena (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 32, 1910., sv. 34, 1913) i građe za povijest Bosne Novi historijski spomenici za povijest Bosne i susjednih zemalja (Monumenta historica nova historiam Bosniae et provinciarum vicinarum illustrantia, u: Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, 1909).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža