NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0025689601898193
 

Bösendorfer, Josip

(Lukač kraj Virovitice, 1876 - Osijek, 1957)

Bösendorfer, Josip
ID: 6787987
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Bösendorfer, Josip, hrv. povjesničar (Lukač kraj Virovitice, 30. I. 1876 – Osijek, 6. VI. 1957). Studij povijesti i zemljopisa započeo u Zagrebu, ali ga je zbog sudjelovanja u spaljivanju madž. zastave 1895. morao nastaviti u Grazu, Beču i Pragu. Doktorirao je u Zagrebu 1899. tezom o Zrinsko-frankapanskoj uroti. Kao gimnazijski prof. radio je u Zagrebu 1898–99. i u Osijeku 1900–16., a kao upravitelj osječke gimnazije 1917–22. Od 1914. bio je grad. zastupnik. Prijevremeno umirovljen 1932., a otada je djelatan u osječkom Društvu prijatelja starine, odn. u Arheološkom klubu »Mursa«. God. 1941. preuzeo zbirke osječkoga Gradskog muzeja, 1946. preselio ga u prostorije u Tvrđi te bio njegovim ravnateljem do 1949. Pisao je o temama iz gospodarstva, crkv. povijesti, a izdavao je i arhivsku građu o Slavoniji i Osijeku. Pokrenuo i uređivao Osječki zbornik (1942., 1948). Bio je član Münchenske akademije od 1930., Bečke od 1932. i JAZU od 1934. Djela: Zavjera Petra Šubića-Zrinskoga, bana hrvatskoga (16641671) (1898), Kraljevska povelja kojom se Osijek povisuje na stepen slob. i kralj. grada (1909), Crtice iz slavonske povijesti¼ (1910), Franjevci u Osijeku (1933), Nešto malo o našoj Baranji (1940), Agrarni odnosi u Slavoniji (1950).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža