NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.002683162689209
 

Vanino, Miroslav

(Zagreb, 1879 - Zagreb, 1965)

Vanino, Miroslav
ID: 867
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Miroslav Vanino, hrv. crkveni povjesničar (Zagreb, 10. X. 1879. − Zagreb, 6. XII. 1965.). Nakon dvogodišnjega boravka u isusovačkom novicijatu u St. Andräu u Koruškoj, studirao filozofiju u Bratislavi te bio prof. i odgajatelj u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Travniku. Studirao je potom teologiju u Leuvenu, a studij geografije i povijesti završio je u Beču, gdje je i doktorirao. Radio je potom kao prof. crkvene povijesti na Visokoj bogoslovnoj školi u Sarajevu, gdje je preuzeo vodstvo i organizaciju kat. mladeži (vodio Marijinu kongregaciju i Omladinsko društvo), te 1919. pokrenuo i časopis za relig. kulturu Život (danas Obnovljeni život). Od 1922. bio je rektor Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu, gdje je 1945−50. te 1956−61. predavao patrologiju i crkv. povijest. God. 1924−27. bio je misionar za Hrvate u SAD-u. God. 1931. u okviru Bogoslovne akademije u Zagrebu pokrenuo je i uređivao časopis za crkv. povijest Hrvata Croatia sacra, a 1932. časopis Vrela i prinosi, zbornik za povijest isusovačkoga reda u hrv. krajevima. U historiografskom radu bavio se poviješću isusovačkoga reda u Hrvatskoj te biografijama istaknutih isusovaca. U svojem najvažnijem djelu Isusovci i hrvatski narod (I–III., 1969., 1987., 2005), pisao je o pučkim misijama isusovaca u Hrvata, prekomorskim misijama hrvatskih isusovaca, gradnji rezidencije u Osijeku i knjiž. radu isusovaca. Ostala djela: Povijest crkve katoličke (1930), Nikola Plantić, paragvajski kralj (1938), Ferdinand Konšćak S. J., misionar i geograf Kalifornije: 1703 –1759. (1933), Autobiografija Bartola Kašića (1940).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža