NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0020320415496826
 

Ugrenović, Aleksandar

(Petrinja, 1883 - Zagreb, 1958)

Ugrenović, Aleksandar
ID: 288
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Aleksandar Ugrenović, hrv. šumarski stručnjak (Petrinja, 6. IX. 1883. – Zagreb, 19. IX. 1958.). Završio je šumarske znanosti (1904) na Šumarskoj akademiji pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na tom je fakultetu  diplomirao prirodne znanosti 1907. i doktorirao iste godine. Radio je u šumarskoj službi u Osijeku, Slatini i Pakracu (1907–21), bio je redoviti prof. Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu (1921–56). Redoviti član JAZU od 1948. i ravnatelj Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU (1955–57). Urednik Šumarskoga lista (1925–29). Idejni začetnik i gl. redaktor Šumarske enciklopedije (1959–63) Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Bavio se šumarskom politikom i zakonodavstvom, iskorištavanjem šuma i tehnologijom drveta. Napisao je udžbenik u šest sv. Iskorišćavanje šuma (1931), Tehnologija drveta (1932), Tehnika trgovine drvetom (I–II, 1934–35), Kemijsko iskorišćavanje i konzerviranje drveta (1947), Upotreba drveta i sporednih produkata šume (1948). O šumarskoj politici i upravi šuma pisao je u knjigama: Šumarsko-politička osnovica Zakona o šumama (1923), Zakon o šumama – samostalni projekt (1923). Zakoni i propisi o šumama i pilanama (1930). Objavio je nekoliko godišnjih bibliografija šumarske literature u Jugoslaviji u časopisu Forstliche Rundschau (1939., 1940. i 1941). Izradio je Šumarski terminološki rječnik (1959) na 6 jezika s više od 10 000 termina (rad je ostao u rukopisu). Objavio je 36 znanstv. radova, 19 udžbenika i priručnika, 56 stručnih radova te mnogobrojne prikaze i popularne članke. Osnovao je i opremio laboratorij za ispitivanje svojstava drva. Za znanstvenu, pedagošku i društv. djelatnost dobio je orden Francuske Republike Officier de l’Ordre d Mérite Agricole (1927., 1936).

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža