NSK
NSK

Digitalni akademski repozitorij (DAR)

time: 0.0021400451660156
 

Škreb, Zdenko

(Zagreb, 1904 - Novi Vinodolski, 1985)

Škreb, Zdenko
ID: 39
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Zdenko Škreb, hrv. književni teoretičar i povjesničar (Zagreb, 20. IX. 1904. – Novi Vinodolski, 26. IX. 1985.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1927. germanistiku i romanistiku te 1931. doktorirao tezom Grillparzerovi epigrami. Radio je kao srednjoškol. profesor, a zatim kao lektor za njem. jezik te profesor njem. književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je redoviti član JAZU od 1977. i dopisni član Österreichische Akademie der Wissenschaften od 1972. Njegov je znanstv. interes bio usmjeren na interpretacije djela hrv. književnika (A. Šenoa, V. Vidrić, D. Cesarić, S. S. Kranjčević, T. Ujević), kao i njemačkih i austrijskih (F. Grillparzer, J. W. Goethe, Th. Mann), te komparativno proučavanje hrvatske i njem. književnosti (Tragovi njemačke poezije u Šenoinim stihovima, 1952). Hrvatsku znanost o književnosti osobito je zadužio pokretanjem časopisa Umjetnost riječi (1957), u kojem se knjiž. tekst počeo proučavati autonomno, uvelike pod utjecajem tzv. teorije interpretacije W. Kaysera i E. Staigera. U hrvatskom je kontekstu otvorio raspravu o suodnosu knjiž. stilova i razdoblja (Stilovi i razdoblja, s A. Flakerom, 1964), te se među prvima bavio problematikom znanosti o književnosti i književnoznanstv. terminologije (Studij književnosti, 1976), a poslije se bavio i povijesnim i društv. aspektima književnosti te »trivijalnom« književnosti i kriminalističkim romanom (Književnost i povijesni svijet, 1981). S F. Petrèom, a poslije s A. Stamaćem, uredio je prva tri izdanja zbornika Uvod u književnost (1961., 1969., 1983), jednog od temeljnih udžbenika za studij književnosti na hrv. sveučilištima.

Izvor: Leksikografski zavod Miroslav Krleža